Lea Sitar, koordinatorka ter organizatorka v DRUŠTVU BALETNA PRAVLJICA

Skrbi za pretok in izmenjavo informacij v slovenskem in mednarodnem prostoru, organizira ter izvaja plesne, športne in ustvarjalne delavnice, prireditve ter izobraževanja. Spodbuja plesno ustvarjanje skupin in posameznikov s ciljem za razvoj plesne kreativnosti otrok in mladine ter njihovih mentorjev. Je idejni vodja plesne zvrsti Baletni ples v Baletni pravljici, s katerim širi nov način plesnega in kreativnega izražanja do dela z otroki in odraslimi.Ana Lah, prof. slovenščine in pedagogike, mentorica v DRUŠTVU BALETNA PRAVLJICA

Po končani nižji baletni šoli je plesno znanje nadgradila na Umetniški gimnaziji za sodobni ples v Ljubljani. Tekom šolanja in študija si je pridobila številne izkušnje iz področja dela z otroki in plesnega ustvarjanja. V Društvu baletna pravljica skrbi za vodenje in izvajanje plesnih ter kreativnih delavnic. Koordinira izobraževanja ter sodeluje pri počitniških aktivnostih za otroke.